Amerika: protesten na de dood van George Floyd

In mei en juni 2020 vinden in de Verenigde Staten van Amerika demonstraties en rellen plaats. Het zijn protesten tegen racisme en politiegeweld, als gevolg van de dood van George Floyd na gewelddadig optreden door de politie. Wat zegt de astrologie over de situatie in Amerika?

De dood van George Floyd

George Floyd, een 46-jarige zwarte Amerikaanse man, overlijdt op 25 mei 2020, kort na acht uur ’s avonds in Minneapolis, Minnesota. In de horoscoop van dit tijdstip is Mars heer 1. Merk op dat heer 1 (die George Floyd symboliseert) in het teken Vissen staat op 8 graden en 43 boogminuten, vrijwel exact de tijd die het duurde (namelijk 8 minuten en 46 seconden) dat de agent zijn knie op de nek van Floyd zette en hem doodde.

Amerika horoscoop

      De dood van George Floyd
        25 mei 2020, 20:08 uur CDT
        Minneapolis, Minnesota
.

In deze uurhoek zien we een inconjunct (een Jod als we de Ascendant meenemen) tussen Mercurius/heer 10 en de Pluto/Jupiter samenstand in huis 2. Excessieve (Jupiter) machtsuitoefening (Pluto) op lichamelijk vlak (huis 2) van de politie/het ‘gezag’ (heer 10), leiden tot ademhalingsproblemen (Mercurius in Tweelingen, “I can’t breathe”) die de dood (Pluto) tot gevolg hebben. De excessieve machtsuitoefening van wat geldt als ‘het gezag’ is een groot probleem in Amerika. Bewoners van een zwarte wijk in Minneapolis geven aan dat ze bang zijn voor hun eigen politie, die ze een ‘bezettingsmacht’ noemen. “Ga hier op de hoek van onze straat staan en ik garandeer je dat er binnen drie minuten een politieauto langs komt, op zoek naar mensen die ze kunnen lastigvallen. Dat doen ze niet in rijke, witte buurten, maar wel hier.”1 Er wordt dringend een oplossing gevraagd voor dit probleem, zoals we zullen zien als we nauwkeuriger kijken naar die Pluto/Jupiter samenstand.

Pluto/Jupiter

Ongeveer eens in de dertien jaar staan Pluto en Jupiter in samenstand (conjunct). Die samenstand heeft iedere keer een ander teken als achtergrond, waarmee de betekenis verschilt. De huidige samenstand van Pluto en Jupiter valt in het laatste decade van het teken Steenbok. Karen Hamaker-Zondag noemt dit de fase waarin de spanning tussen burger en macht sterk uitwerkt: “De laatste 10° van Steenbok zijn voor de burger een escalatiefase; als er de zogenaamde onderbuikgevoelens zijn, kunnen die nu zorgen voor allerlei vormen van escalatie.”2 Pluto laat zien waar de macht van autoriteiten over de burger te ver gaat, Jupiter vergroot dat uit ten behoeve van groei en bewustwording. In hun samenstand kunnen de twee planeten zorgen voor een ongeremd proces, met kansen maar ook harde confrontaties.3

Amerika horoscoop

        Binnenste ring:
       Verenigde Staten van Amerika
       4 juli 1776, 2:13 uur LMT

       Philadelphia, Pennsylvania

       Buitenste ring:
       De dood van George Floyd
.

Pakken we de horoscoop van de Verenigde Staten erbij, dan zien we hoe de Pluto/Jupiter-samenstand in transit conjunct Pluto staat ten tijde van de dood van George Floyd én oppositie Mercurius die heer 1 is (zie de afbeelding hierboven). Heer 1 staat onder meer voor het welbevinden van de bevolking. De dood van George Floyd wakkert onder de bevolking een woede aan over autoriteiten (de politie) die hun gezag misbruiken in de vorm van macht over de burger. Vooral de zwarte burger, maar een horoscoop maakt geen onderscheid in huidskleur. De Pluto/Jupiter samenstand valt in transit in huis 9 van de horoscoop van de Verenigde Staten en de Black Lives Matter-beweging wil vooral bewustwording (een Jupiterthema) tot stand brengen over excessief politiegeweld jegens zwarte mensen. Met Pluto in de buurt moet er echter dit keer meer gebeuren. “Enough is enough”, scanderen de mensen op straat. Ze plunderen, gebruiken geweld en willen daarmee échte veranderingen afdwingen.

Amerika horoscoop

        Verenigde Staten – Solaar 2020
        4 juli 2020, 2:02 uur EDT

        Washington DC
.

Maken we van de horoscoop van de Verenigde Staten een solaar voor het jaar 2020 (zie de afbeelding hierboven), dan zien we wederom de Pluto/Jupiter samenstand sterk benadrukt. Het tweetal staat op het MC, wat aangeeft hoe belangrijk dit thema is voor Amerika in het jaar 2020. Niet alleen voor de bevolking, maar ook voor de regering en de president (MC), en dat in het jaar van de presidentsverkiezingen. Uranus neemt op de Ascendant ook een prominente plek in: opstanden en rellen onder de bevolking, alsook een roep om vernieuwing en verandering.

De inauguratie-horoscoop

Voor de Verenigde Staten is er nog een horoscoop belangrijk voor het aangeven van tendensen, namelijk de inauguratie-horoscoop. Die geldt voor het moment dat de nieuwe president de eed aflegt en dat moment vindt plaats op een vast tijdstip na de presidentsverkiezingen: 20 januari om 12:00 uur in Washington DC.3 In deze horoscoop is af te lezen met welke thema’s de president en zijn regering te maken krijgen in de vier jaren dat zij aan de macht zijn. Transits en progressies van deze horoscoop zijn belangrijk voor specifieke gebeurtenissen.

Amerika horoscoop

        Inauguratie President Donald Trump
        20 januari 2017, 12:00 uur EST

        Washington DC
.

In de inauguratie-horoscoop van President Trump zien we een stellium in huis 11, met heer 1 (het welbevinden van de bevolking, of de staat van het land) daarin centraal. Het stellium bevat de centauren Cheiron en Nessus, die wijzen op een wond betreffende vrijheid en gelijkheid (huis 11). De samenstand van Neptunus en Nessus is verbonden met de Knopenas en met de Maan, ook als aanduider van de bevolking.

Met de Knopenas in de huizen 5 en 11 is de vraag in hoeverre het ene individu gelijkwaardig is aan het andere. Ben je vrij om jezelf te zijn? Of achten anderen zich superieur om jou in een rol te duwen, een rol zoals zij je graag zien? Het teken Vissen geeft hieraan een achtergrond van je afgesneden voelen van de eenheid en je tekortgedaan voelen omdat je er niet bij hoort. Deze thema’s zijn gekoppeld aan wonden uit het verleden (Cheiron en Nessus): de slavernij en de ongelijke rechten tussen blanke en zwarte burgers. Op het moment dat die wonden geraakt worden en pijn doen kan er chaos en stuurloosheid (Neptunus) onder de bevolking ontstaan, alsook agressie en strijd (Mars) van mensen die het onrecht willen bevechten en de onderdrukten willen verlossen (Vissen). Let op de heerser van huis 11, Uranus. Hij staat in huis 12, het huis waarin thema’s zich in een chaotische ongerichtheid voltrekken. Het wachten is op transit Uranus die over de Ascendant gaat, zodat veranderingen meer richting gaan krijgen. Blijft Trump aan als president dan zal transit Uranus halverwege 2021 binnen orb van de Ascendant komen en daar zelfs enige tijd stationair staan (wat duidt op een sterke uitwerking). Wordt Joe Biden de nieuwe president dan krijgen we een nieuwe inauguratie-horoscoop met nieuwe thema’s voor Amerika.

De bevolking laat zich horen en zien

Amerika horoscoop

        Binnenste ring:
        Inauguratie president Trump

        Buitenste ring:
        De dood van George Floyd
.

Op het moment dat George Floyd gedood wordt (zie de afbeelding hierboven) staat in de inauguratie-horoscoop de primaire Maan oppositie de Ascendant: de bevolking laat zich horen en zien. Zowel primaire als secundaire Venus (heer 1) is doorgeschoven naar een conjunct met Cheiron: de bevolking identificeert zich sterk met de wond. En de transits? Transit Uranus is in oppositie met de Maan: de bevolking komt in opstand. Transit Neptunus staat conjunct Cheiron en transit Nessus sextiel de Ascendant: de wonden worden geraakt en doen pijn. Transit Saturnus is retrograde weer in orb gekomen met de Zon. Deze Zon, aanduider van de president, staat in de inauguratie-horoscoop ongeaspecteerd en geeft daarmee letterlijk aan hoe president Trump los staat van wat er in zijn land gebeurt. Hij heeft geen feeling met wat er onder de bevolking speelt en is vooral bezig met zijn eigen herverkiezing. Bert Lanting in de Volkskrant:

Met zijn voortdurende woede-uitbarstingen, beledigingen aan het adres van zijn politieke tegenstanders en aanvallen op de pers heeft Trump een giftige sfeer geschapen, waarin het lijkt of de Amerikanen op een permanente voet van oorlog met elkaar leven. […] Verdeeldheid en haat vormen de brandstof waarop Trumps campagne om in november te worden herkozen draait.5

Als transit Saturnus de Zon aspecteert stuurt Trump ordetroepen (Saturnus) af op de demonstranten (waardoor er gewonden vallen en de polarisatie onder de bevolking versterkt wordt) in plaats van zich een waardig leider te tonen en richting te geven in de vorm van nieuw, passend beleid (Saturnus). De Pluto/Jupiter samenstand staat in transit ook hier weer sterk benadrukt, namelijk exact op het MC van de inauguratie-horoscoop. Autoriteiten die hun gezag misbruiken als macht over de burgers is absoluut een thema voor de Verenigde Staten dit jaar.

© 2020 Gerarda van der Veen

Noten:
1. https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/01/fuck-the-police-fuck-the-pigs-in-minneapolis-wordt-de-politie-vervloekt-a4001385?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=nrc5om5&utm_content=&utm_term=20200603
2. Hamaker-Zondag, K. (2019). Pluto in de laatste 10° van Steenbok. Jaarboek Symbolon, 52.
3. Hamaker-Zondag, K. (2018). De langzame planeten onderling. Jaarboek Symbolon, 18.
4. Hamaker-Zondag, K. (2001). Terreur zonder grenzen. Aionion Symbolon, tijdschrift voor astrologie en haar raakvlakken, 11 (4), 2-3.
5. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/amerika-brandt-en-trump-gooit-olie-op-het-vuur~ba00e1f6/