De astrologie van wokeness en complotdenken

Jenny* is 40 jaar, moeder van twee kinderen en werkzaam als juridisch medewerker op een advocatenkantoor. Al veel langer is ze geïnteresseerd in spirituele onderwerpen, altijd op een naar anderen toe acceptabele manier. Zo vertelt ze bijvoorbeeld over haar hoogsensitiviteit, dat ze baat heeft bij mindfulness en een voorkeur heeft voor superfoods.

Ontwaken

Dan wordt het maart 2020 en komt de overheid met maatregelen vanwege de coronacrisis. Jenny begint mensen te bestoken met wat zij ervaren als verontrustende informatie. Via WhatsApp en Facebook deelt ze berichten over hoe China het coronavirus in een laboratorium heeft ontwikkeld om de wereld aan zich te onderwerpen; hoe het 5G-netwerk wordt gebruikt om het virus te verspreiden; hoe Bill Gates daarbij een rol speelt, en veel meer.

Jenny noemt zichzelf ‘wakker’ en roept familie, vrienden, bekenden en collega’s dwingend op om ook te ontwaken. “Laat je niet langer indoctrineren door de overheid en de main stream media”, is haar boodschap. “Stel kritische vragen en doorzie het plan van de elite om jou in hun macht te hebben!” Ik was benieuwd naar de astrologie van een dergelijk complotdenken en kreeg haar geboortegegevens.

De astrologie van wokeness en complotdenken

De astrologie van wokeness en complotdenkenJenny

Jupiter

In Jenny’s geboortehoroscoop staan drie planeten ongeaspecteerd: Zon, Mercurius en Jupiter. Jupiter in huis 8 zoekt graag naar verbanden en raakt gefascineerd wanneer het om (vermeend) verborgen verbanden gaat, zoals samenzweringen en intriges. Door de ongeaspecteerde werking van Jupiter kan Jenny een overmaat aan verborgen samenhangen gaan zien. Losse informatie wordt aan elkaar gekoppeld en ineens lijken er verbanden te bestaan die wijzen op een complot. Maar correlaties zijn nog geen causaliteit.

Pluto/Neptunus en Mercurius

Met Mars in het teken Leeuw en Pluto conjunct het MC heeft Jenny behoefte om een autoriteit te zijn. Het sextiel van Pluto met Neptunus op de Ascendant maakt dat ze zich wil doen gelden als iemand die meer aanvoelt en doorheeft dan anderen. De verbinding Pluto/Neptunus kan erg gevoelig maken (vooral voor onderstromen), maar evengoed een fixatie geven op waanideeën. Mercurius, die zich normaal gesproken graag aan de feiten houdt, staat bij Jenny in het teken Vissen en zal daardoor kunnen verdwalen in onlogische denkbeelden. Met deze Mercurius kan Jenny beïnvloedbaar zijn voor ideeën over een wereld achter de werkelijkheid. De ongeaspecteerde werking van Mercurius kan er wederom voor zorgen dat zij onvoldoende maat weet te houden en zelf weinig zicht heeft op een eventuele ontsporing van haar denken.

Primaire Zon

De Zon staat voor je identiteit en met een ongeaspecteerde Zon kun je erg zoekende zijn naar wie je nu eigenlijk bent en waar je voor staat. Jenny wil al zo lang ze zich kan herinneren gezien en bevestigd worden, want ze voelt zich een leider. De realiteit is echter dat anderen aan haar voorbij gaan en dat zit haar niet lekker. In het voorjaar van 2020, ten tijde van de coronacrisis, is haar Zon primair opgeschoven naar zijn eigen huis 5 en staat oppositie haar radix Uranus. Het idee ‘wakker’ te zijn geeft haar in deze periode ineens zo’n gevoel van identiteit, dat ze alle schroom van zich afgooit en meent degene te moeten zijn die anderen uit hun slaap haalt en leidt naar wokeness. Primaire Zon door huis 5 wil zich niet langer geremd voelen en neemt de leiding. Primaire Zon in aspect met Uranus ziet in een flits van inzicht (of denkt dat althans) hoe de wereld werkelijk in elkaar zit.

Transit Neptunus

Tegelijkertijd doet transit Neptunus interessante dingen. Deze planeet beweegt zich in 2020 tussen 18° en 20° Vissen, en gaat daarmee gedurende het gehele jaar heen en weer over de cusp van haar derde huis. Dat maakt haar vatbaar voor vertroebeling van feiten en informatie. Ze raakt ervan overtuigd dat wat ze altijd dacht niet juist is. Onder invloed van internet- en social media-berichten gaat ze anders naar de wereld kijken. Volgens haarzelf op een ‘wakkere’ manier; de mensen in haar omgeving zien het meer als een vorm van hersenspoeling.

Transit Neptunus maakt een inconjunct met haar radix Pluto en versterkt daarmee het Pluto/Neptunus-aspect in haar radix. Dit inconjunct wijst in Jenny’s geval op een vatbaarheid voor ideeën over mensen die in het verborgene macht uitoefenen op burgers en controle over hen willen hebben. Neptunus brengt hier nogal wat verwarring en een omkering van de werkelijkheid.

Vormen van wokeness

In een ander artikel schrijf ik over De valkuilen van wokeness. Ik gebruik daarin het schema van de Spiral Dynamics om inzicht te geven in de verschillende vormen van ‘wakker zijn’ die zich momenteel voordoen. Koppel ik de fasen van dit schema aan de astrologie, dan ziet dat er zo uit:

  • de blauwe fase: Saturnus (nadruk op structuren, regels en solidariteit)
  • de oranje fase: Uranus (nadruk op vrijheid en onafhankelijkheid, niet willen conformeren)
  • de groene fase: Neptunus (nadruk op de eigen spirituele kern en het natuurlijke leven)

In de oranje fase betekent wokeness dat je kritisch bent op de overheid en instanties, niet vanzelfsprekend conformeert aan alle regels maar je eigen gezonde verstand gebruikt en je vrijheid opeist. Valkuilen zijn overschatting van de eigen grootsheid en anarchisme. In de groene fase betekent wokeness doorzien dat de overheid en instanties regeren door middel van angst en dat je daaraan niet meedoet door te verschuiven naar een werkelijkheid gebaseerd op liefde en Waarheid. Valkuilen zijn verdwaald raken in waanideeën en illusies, en een overtuiging verder te zijn dan anderen.

Nadruk

In tijden van corona zien we met betrekking tot wokeness vaak een combinatie van opvattingen uit de oranje en de groene fase, waarbij één van beide herkenbaar de boventoon voert. De groep Viruswaarheid bijvoorbeeld past in de oranje fase; anti-vaxxers vallen in de groene fase. In de horoscopen van personen en groepen die passen in de oranje fase is er nadruk op Uranus, bij de groene fase is dat Neptunus. Pluto speelt een rol wanneer er opvattingen zijn over verborgen machten, manipulatie en vermeende controle en machtsuitoefening. Mensen en organisaties die in wezen weinig voorstellen zet men neer als groots en machtig en ervaart men vervolgens als bedreigend en overheersend – typisch Pluto.

Schaduwgebieden

Terug naar Jenny. In haar geboortehoroscoop ligt meer nadruk op Neptunus (en bijbehorend teken en heerser) dan op Uranus: Neptunus conjunct Ascendant, Mercurius in Vissen en heer 12 ongeaspecteerd. We zien ook dat haar ideeën over wokeness en complotten vooral onder transits van Neptunus geactiveerd worden. En we herkennen valkuilen die vooral samenhangen met Neptunus en de groene fase. Haar denken raakt verward in een omdraaiing van de werkelijkheid, ze ziet overal intriges, ze vindt zichzelf verder dan anderen en ze dreigt de grip op de realiteit en op zichzelf kwijt te raken.

Ik weet uit eigen ervaring dat je in het domein van Neptunus behoorlijk in de war kunt raken of verdwalen. Zelf ervaar je dat niet zo; je gelooft stellig dat het waar is hoe jij het ziet. Je denkt ‘wakker’ te zijn, maar dat is een illusie. Want je bent verstrikt geraakt in wat Helena Blavatsky noemt de ‘schaduwgebieden van het astrale licht’. Het is niet gezond voor de ziel om daar al te lang te bivakkeren. Laten we daarom hopen dat Jenny gauw wakker wordt uit haar wokeness.
 

Noten:
* Op haar verzoek een gefingeerde naam.