Een AAN/UIT-factor officieel vaststellen


Ik kan officieel voor je vaststellen of je kind een AAN/UIT-factor heeft - of meerdere factoren, want dat is ook mogelijk.
Wat betreft vaststellen, uitleg en begeleiding zijn er drie opties:

Optie 1: Vaststellen

Je vult het contactformulier in en ontvangt van mij een e-mail, met de vermelding óf je kind een AAN/UIT-factor heeft en zo ja, welke.

Gratis

Optie 2 - Het boek

Je schaft mijn boek aan 'De AAN/UIT-factor bij kinderen', met daarin uitleg over alle factoren en welke begeleiding je kind nodig heeft.

€20,95

Optie 3 - Persoonlijke begeleiding

Je vult het contactformulier in en vraagt daarmee een telefonisch consult aan, waarin ik uitleg geef over de AAN/UIT-factor(en) van je kind en al je vragen beantwoord.

€60,00

Een AAN/UIT-factor is meetbaar

Een AAN/UIT-factor kan worden vastgesteld met behulp van geboortedatum, -tijd en -plaats. Met die gegevens maak ik via een erkend computerprogramma een radix (ook bekend als een horoscooptekening) en daarmee zijn AAN/UIT-factoren direct zichtbaar. Ik pas geen duiding of iets dergelijks toe. Ik stel met de radix slechts vast of er sprake is van een AAN/UIT-factor (optie 1) en ga vervolgens - op verzoek - op psychologisch en pedagogisch vlak verder met uitleg gecombineerd met advies voor begeleiding (optie 2).