Een moeilijk jaar voor Marco Borsato

Middenin zijn succesvolle carrière laat Marco Borsato op 9 januari 2020 via een persbericht weten dat hij voor onbepaalde tijd zijn werk neerlegt vanwege een burn-out. Voorlopig geen nieuwe muziek meer, geen optredens, geen activiteiten voor War Child en geen jurering bij The Voice en The Voice Kids. Een maand na deze mededeling volgt nog een opzienbarend bericht: na een huwelijk van bijna 22 jaar gaan Marco en zijn vrouw Leontine scheiden. Al met al kunnen we concluderen dat 2020 voor Marco Borsato een bewogen en moeilijk jaar is.

Ambitie

Op 24-jarige leeftijd wint Marco Borsato de Soundmixshow en dat betekent zijn grote doorbraak. Vanaf dat moment kent zijn carrière als zanger alleen maar hoogtepunten. Hij heeft vele nummer 1 hits en vult gemakkelijk avonden achter elkaar de Ziggo Dome en de Kuip voor concerten. Hij is een vast gezicht als jurylid van The Voice of Holland, inclusief The Voice Kids en The Voice Senior. In 1998 trouwt hij met Leontine Ruiters en krijgt met haar drie kinderen. Tegenslag is er ook: hij verliest in 2009 een groot deel van zijn vermogen als zijn bedrijf The Entertainment Group failliet gaat en in 2014 wordt hij getroffen door een TIA.

De horoscoop van Marco Borsato

      Marco Borsato
       21 december 1966, 5:35 uur
       Alkmaar

Bovenal zien we een man met hoge aspiraties, die bereid is hard te werken voor zijn succes. Dat bevestigt de horoscoop. Pluto in huis 10 wijst op ambitie en een drang om de beste in zijn vakgebied te zijn. Uranus in huis 10 voegt daar een rusteloze neiging aan toe om vernieuwend te zijn, zichzelf te verbeteren, niet stil kunnen staan. Zon in Boogschutter in huis 2 verdient graag zijn geld (Boogschutter, dus véél geld) door steeds bezig te zijn met weer een nieuw project. Maan in Ram in huis 5 leeft ervoor zichzelf als entertainer te laten zien aan grote groepen mensen. De ongeaspecteerde Jupiter in Leeuw in huis 9 wil zichzelf blijven bewijzen als joviaal, groots, de voornaamste, de belangrijkste.

Achter al deze vurige expansiedrift gaat echter een grote onzekerheid schuil. Om die te verduidelijken, in samenhang met het moeilijke jaar 2020, licht ik een specifiek aspect uit Marco’s horoscoop om nader te bekijken: de oppositie van enerzijds Pluto en Uranus in Maagd in huis 10 en anderzijds Saturnus en Cheiron in Vissen in huis 4:

Marco Borsato

        Uitgelicht gedeelte van de horoscoop van Marco Borsato
.

Hunkering

Saturnus in huis 4 kent in grote lijnen twee uitwerkingen: er is een grote behoefte aan een stabiele, veilige thuisbasis en er is sprake van een kwetsbaar gevoelsleven. Marco Borsato heeft met Saturnus in huis 4 een groot verlangen naar warmte en verbondenheid, maar voelt zich daarin (mede door ervaringen in de vroege jeugd) zo kwetsbaar dat hij de neiging heeft zich af te sluiten en emotioneel onbereikbaar te zijn voor de mensen die hem het meest dierbaar zijn.

Cheiron voegt daar door zijn samenstand met Saturnus een wond aan toe, een gevoel van beschadiging. En tegelijkertijd is er, door de plaatsing in het teken Vissen, een hunkering naar een perfecte band met de partner, een samensmelting in liefde en toewijding, alsook een behoefte tot een diepgevoelde volmaaktheid van een gezin en een thuis. In oppositie met het Pluto/Uranus-conjunct kan dat de volgende uitwerking geven:

  • Marco heeft veel ambitie en is bereid hard te werken om succesvol te zijn. Daarvoor heeft hij een stabiele thuissituatie nodig, dierbaren die hem steunen én in staat stellen om te investeren in zijn carrière. Als hij weet dat zijn partner thuis alles draaiende houdt voelt hij zich sterk en krachtig genoeg om zijn ambitie te volgen. Dat geeft ook schuldgevoel: hij vraagt veel van zijn partner en zijn gezin.
  • Met gevoelens delen heeft Marco moeite. Niet wanneer hij zingt en optreedt, wel in direct contact met zijn dierbaren. Hij praat niet gemakkelijk over zichzelf. Liever stort hij zich op zijn carrière, om contacten en confrontaties thuis te vermijden. Hij houdt niet van kritiek op zijn functioneren, juist omdat hij zich zo verantwoordelijk en schuldig voelt. Hij heeft de neiging te vluchten in zijn werk om kritiek te vermijden.

Burn-out

Op 9 januari 2020 laat Marco Borsato via een persbericht weten dat hij per direct al zijn werkzaamheden neerlegt. Hij is uitgeput, heeft een burn-out. Progressies geven aan (samen met transits en solaren) wat de ontwikkelingen zijn in iemands leven en welke lessen daaruit te trekken zijn. Bij Marco zien we dat de as Pluto-Uranus / Saturnus-Cheiron zich in januari 2020 progressief heeft verschoven naar het 12e en 6e huis en exact op de as van de Maansknopen staat:

Progressies in de horoscoop van Marco Borsato

        Progressies in de horoscoop van Marco Borsato
.

Welke inzichten geeft dat over zijn situatie?

Primaire Pluto

Allereerst de progressie-standen. Primaire Pluto door huis 12 haalt alles naar boven wat vele jaren verborgen bleef. Wat je al die tijd trachtte te verheimelijken moet nu het licht zien, omdat schuldgevoelens je opbreken of omdat een plotselinge gebeurtenis (Uranus, ook door 12) je dwingt tot opbiechten. Marco geeft toe dat hij in 2009 een affaire had en er gaan geruchten dat er meer vrouwen zijn geweest. Pluto primair door huis 12 vraagt om eerlijkheid, om schoon schip maken. Wat al die tijd uit balans was, stort nu in elkaar. Dat geldt ook voor een relatie waarin de een zich altijd in dienst stelde van de ander. Als Leontine zichzelf vele jaren heeft weggecijferd om Marco’s succes mogelijk te maken, zal die opoffering nu ineens voelen als een onhoudbare disbalans. Als Marco al die tijd een te zware wissel heeft getrokken op zijn relatie en zijn gezin, zal hem dat nu opbreken.

Primaire Saturnus

Primaire Saturnus door huis 6 vraagt van je hoe eerlijk je bent ten opzichte van jezelf met betrekking tot je werk. Neem je voldoende rust of buffel je maar door? Als je al langere tijd niet luistert naar signalen van overbelasting, dan valt nu het doek. Het is op, je kunt niet meer verder in het tempo dat je gewoon was. Ook kun je ineens vanuit verschillende kanten kritiek krijgen op je functioneren. Mensen in je omgeving hebben zich lang stilgehouden, maar laten nu weten wat je in hun ogen hebt nagelaten. Primaire Cheiron vraagt om meer realisme: om de partner niet langer op een voetstuk te zetten, om de relatie niet langer te idealiseren, om de illusie van een perfect gezin neer te halen.

Knopenas

Dan de Knopenas, die door de primaire planeten geraakt wordt. De Maansknopen maken duidelijk wat je vanuit het verleden geneigd bent te doen (Zuidknoop) en wat je aanleg en je groei is richting de toekomst (Noordknoop). Omdat de primaire planeten bij Marco Borsato op het moment van zijn burn-out de Knopenas raken, is de crisis waarin hij zich bevindt geen kwestie van ‘even uitrusten en dan weer door’. Zijn burn-out vraagt ingrijpende veranderingen van hem, door bewustwording van oude en overbodig geworden patronen en ontwikkeling van tot nu toe minder ontplooide aspecten van zijn karakter.

Veranderingen

Marco mag leren niet langer weg te lopen van kwetsbaarheid, maar eerlijk en open te communiceren. De perfectie mag overboord, door fouten toe te geven accepteert hij zijn eigen kwetsbaarheid en wordt hij menselijker richting anderen. Zo bouwt hij nieuwe waarden op (Noordknoop in Stier) en leert hij om de realiteit van het leven meer te accepteren (Noordknoop in huis 6).

Het lijkt me niet moeilijk te raden dat veel in het gezin Borsato altijd om Marco heeft gedraaid. Met zijn vurige expansiedrift heeft hij ongetwijfeld veel tijd en aandacht opgeëist. Nu mag hij leren nog niet eerder ontwikkelde aspecten van zijn karakter te ontplooien: kwetsbaar zijn (in plaats van zich op zijn werk te storten), voor zichzelf zorgen (in plaats van te leunen op partner en gezin), gevoelens delen (in plaats van altijd joviaal te doen alsof alles goed gaat). Kortom: een basis vinden in zichzelf.

Hoe nu verder?

Hoe zal het vanaf nu gaan met Marco? Daarover kan de solaar van 2020/2021 informatie geven.

Solaar 2020 van Marco Borsato

        Solaar 2020/2021 voor Marco Borsato
.

De planeten

Met de Maan in huis 2 zien we dat hij de komende periode (vanaf oktober 2020) behoefte heeft aan stabiliteit om te wennen aan de nieuwe invulling van zijn leven. Zon in huis 1 en Pluto in huis 1 wijzen op een nieuw gevoel van vrijheid en het zoeken naar een nieuwe identiteit. Veel wijst op een behoefte om te delen wat hij heeft meegemaakt (Zon/Mercurius in 1, Neptunus in 3, Venus in 12), dat kan in woorden zijn, maar evengoed (en voor een zanger vanzelfsprekender) in liedjes. Ik denk dan ook zeker dat we nieuwe nummers van Marco Borsato kunnen verwachten. Ook al omdat er aanwijzingen zijn (Venus in huis 12, Saturnus in huis 2) dat zich zorgen voordoen rondom de financiën.

Maansknoop

Nu de crisis in de relatie achter de rug is, is het Marco’s opdracht om te leren luisteren en communiceren met zijn (ex-)partner (Maansknoop in huis 7 in Tweelingen). Als de samenwerking goed is ontstaan er prettige afspraken over hoe nu verder. Qua gezin mag hij oude patronen loslaten en zoeken naar nieuwe vormen (Mars in huis 4), wat hem ertoe dwingt na te denken over de vraag ‘Wie ben ik en hoe positioneer ik mijzelf?’ (Pluto in huis 1 in aspect met Mars).

Duet Jupiter/Saturnus

De ongeaspecteerde Jupiter uit de radix van Marco, die onder meer staat voor een drang om steeds succesvoller te willen zijn, vinden we in de solaar terug in een duet met Saturnus. Nog steeds met een ongeaspecteerde werking dus, maar nu getemperd door de serieuze en stabielere Saturnus. Hierdoor kan meer inzicht ontstaan in hoe extreem de neiging was om alsmaar meer te willen. Het kan ook zijn dat de vermoeidheid van de burn-out zich tot ver in 2021 zal voordoen en Marco zuiniger en gerichter met zijn energie zal moeten omgaan dan voorheen.