Joe Exotic : van idool naar gevangene

Joe Exotic – bekend van de Netflix-documentaire Tiger King – werd door zijn fans op handen gedragen en stelde zich zelfs kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap. Maar in 2018 werd hij gearresteerd voor verschillende misdrijven en veroordeeld tot 22 jaar cel. ‘He’s where he belongs’, zegt voormalig businesspartner Jeff Lowe over Exotic’s verblijf in de gevangenis.* Ex-werknemer Erik Cowie voegt daaraan toe: ‘Good riddance’: opgeruimd staat netjes. Van idool naar gevangene, hoe dan?

Grootsheid

Joe Exotic: van idool naar gevangene

      Joe Exotic
      5 maart 1963, 21:14 uur CST

      Garden City, Kansas
.

De geboortehoroscoop van Joe Exotic laat een Mars in Leeuw in het 10e huis zien. Dat wijst op iemand met veel energie en ambitie. Het is een intense plaatsing voor de planeet Mars. Een persoonlijkheid die onvoldoende in staat is die intensiteit te reguleren kan vanuit eerzucht en lichtgeraaktheid erkenning voor zijn grootsheid afdwingen van anderen. ‘Bevestig hoe geweldig ik ben’ is de roep die van zijn daden uitgaat. Komt die bevestiging niet of onvoldoende dan bouwt zich mogelijk een grote Mars-achtige woede op. Zo’n persoon kan dan overmoedig en ondoordacht dingen zeggen en doen en daarmee vijanden maken.

Gekoppeld aan Maan in Kreeft komt die woede bij Joe Exotic emotioneel en impulsief naar buiten. Hij heeft snel het gevoel dat mensen tegen hem zijn, kritiek op hem hebben. Dat maakt hem furieus en agressief. Erik Cowie, die jarenlang voor Joe Exotic werkte, legt uit: ‘Joe was een klootzak. Je kon niet met hem praten zonder dat hij tegen je schreeuwde. Hij maakte mensen in twintig minuten boos. Gewoon door de absurd botte dingen die hij zei.’

Weerstand

Iemand met een dergelijke intense manier van doen heeft weerstand nodig van mensen uit zijn omgeving. Mensen die hem bewust maken van zijn gedrag en hem dwingen zich te matigen. Dat weerstand-principe wordt astrologisch gezien aangestuurd door de planeet Pluto. Pluto vraagt in psychologisch opzicht van je hoe oprecht je bent tegenover jezelf en anderen, of je in moeilijke omstandigheden trouw blijft aan jezelf en respectvol met je medemens omgaat. Mensen in je omgeving vullen dat principe in door je een spiegel voor te houden: zodra je te ver gaat in je macht, manipulatie en reacties dat de ander het altijd heeft gedaan, word je terechtgewezen door de mensen om je heen.

Als Carole Baskin er meerdere keren op wijst dat Joe Exotic verkeerd bezig is, omdat hij wilde dieren uitbuit, dan wil hij op geen enkele manier in de spiegel die zij hem voorhoudt kijken. Hij pareert haar kritiek niet op een respectvolle manier, maar reageert woedend en agressief. In Tiger King zien we hoe hij een pop aanschaft die Baskin moet voorstellen en filmpjes op internet plaatst waarin hij die pop neerschiet, ophangt en opblaast, onderwijl dingen roepend als ‘I’m gonna shoot you right between the fucking eyes, bitch!’ Mensen in zijn omgeving die hem terechtwijzen stuurt hij weg of ontslaat hij.

Moord

De bedreigingen van Joe Exotic jegens Carole Baskin duren jaren. Al die tijd (december 2005-januari 2008) staat Pluto aan de hemel in 25° tot 29° Boogschutter. Daarmee maakt de planeet in transit een langgerekt Jod met het sextiel Maan en Nessus (op 29°16’ Stier) conjunct Algol (op 25°38’ Stier) in de radix van Joe Exotic. Een zeer explosieve, tijdelijke Jod, die om uitleg vraagt.

Nessus is de centaur die onder meer staat voor de confrontatie met wat je in je hebt aan giftige jaloezie omdat je je tekortgedaan voelt. In de radix van Joe Exotic kent Nessus een sterke invloed van de ster Algol, de twee staan conjunct. Algol geldt als de ‘Demon Star’ en is verbonden met moord en geweld. Zodra iemand woede bij hem oproept (Nessus en Algol sextiel de Maan in Kreeft) kan dit bij Joe Exotic een intens destructieve reactie geven.

In de jaren dat Pluto van het sextiel een Jod maakt, vraagt de planeet in feite van hem: kun je ondanks je emoties van jaloezie en woede respectvol met anderen blijven omgaan? Dat kan hij overduidelijk niet, gezien de bedreigingen jegens Carole Baskin. Onder regie van Pluto kan zoiets een tijdje goed gaan en Joe’s gedrag blijft inderdaad aanvankelijk zonder consequenties. Maar er komt een moment dat Pluto de gevolgen van je daden op je bord legt.

Van idool naar gevangene

In Tiger King doen Jeff Lowe en James Garretson verhaal van de concrete plannen die Joe Exotic aanvang 2017 maakt om Carole Baskin te laten vermoorden. ‘Hitman’ Allen Grover zou voor een bedrag van 3000 dollar zelfs al voor hem op pad zijn gegaan om de daad te voltrekken. Op dat moment zien we de volgende invloeden, die sterk Nessus-gekleurd zijn:

Joe Exotic: van idool tot gevangene

      Primaire directies van februari 2017 (buitenste ring) op de radix van Joe Exotic (binnenste ring).
.

 

 • primaire Pluto inconjunct Nessus
  Schaduwprojectie met betrekking tot jaloezie en je tekort gedaan voelen. Pluto zorgt ervoor dat het manipulatieve van Nessus sterk uitvergroot wordt.
 • primaire Mars driehoek Nessus
  Mars, de planeet die onder meer staat voor boosheid, oorlog en wapens gaat ook een verbinding aan met de impulsieve en ondoordacht werkende Nessus.
 • primaire Ascendant oppositie Nessus en
 • primaire Nessus richting conjunct het MC
  Het thema ‘anderen verwonden en beschadigen en daarmee je eigen graf graven’ komt sterk  op de voorgrond te staan doordat de beide uitgangen erbij betrokken zijn.
 • transit Pluto (voor de eerste van drie keer) oppositie het MC
  Ook het thema macht en manipulatie krijgt sterke nadruk. Alles wat de afgelopen jaren ongezien is gebleven komt nu in de schijnwerpers te staan.

Met zoveel explosieve aspecten wordt het thema ‘destructiviteit’ op de spits gedreven. Een facet van Nessus is dat je niet zelf tot actie overgaat, maar anderen ertoe aanzet om jou te wreken. Dat zien we Joe Exotic ook doen, maar Allen Grover bedenkt zich en laat zich niet manipuleren (‘I hated Joe’).  Vanaf dat moment keert de boemerang terug bij de man die dacht dat hij overal mee wegkwam.

Pluto komt de consequenties brengen van alle daden uit het verleden waarbij Joe over grenzen is gegaan. Als Joe Exotic op 7 september 2018 gearresteerd wordt voor poging tot moord staat transit Pluto voor de derde en laatste maal oppositie Joe’s MC. Transit Saturnus staat dan stationair driehoek Uranus: de autoriteiten maken een einde aan Joe’s vrijheid. Enkele maanden later, gedurende het proces en Joe’s veroordeling, heeft transit Saturnus het stokje overgenomen van Pluto en staat heel toepasselijk oppositie Joe’s MC. Datzelfde MC krijgt met een exact conjunct van primaire Nessus nog meer nadruk.

In een kooi

Transit Saturnus en transit Pluto maken vervolgens samen in hun vermaarde conjunct een oppositie met Joe’s MC als hij zijn dagen inmiddels slijt in de gevangenis en men tegelijkertijd de laatste hand legt aan Tiger King, de Netflix-documentaire over Joe’s leven. In maart 2020, als Tiger King op Netflix verschijnt en direct miljoenen kijkers trekt, staat het primaire MC oppositie Joe’s Zon en de primaire Maan oppositie Joe’s Jupiter. Joe wordt in een klap wereldberoemd – iets wat hij altijd begeerde. ‘Dit is de roem die Joe altijd wilde’, zegt Jeff Lowe, ‘Ironisch dat hij nu in een kooi zit en er niet van kan genieten’.

© 2020 Gerarda van der Veen

* Citaten zijn afkomstig uit de aflevering The Tiger King And I van de Netflix-documentaire Tiger King.  

 

Laat een reactie achter