Kinderen van familievloggers

Familievloggers zijn ouders die in videovorm alles van hun gezinsleven op social media plaatsen en vaak honderdduizenden volgers hebben. Wat voor invloed heeft dat op hun kinderen? Ik deed onderzoek naar de horoscopen van kinderen van familievloggers en ontdekte welke karaktereigenschappen en gezinsomstandigheden (gesymboliseerd door planeten, tekens, aspecten en huisheren) zij gemeenschappelijk hebben.

Wat krijgen de kinderen ervan mee?

Familievloggers leven van het vloggen. De meeste families posten zo’n één à twee keer in de week een filmpje over hun gezinsleven op social media: YouTube vooral, maar ook Instagram en Facebook. Als je bedenkt dat het zo’n vijf uur kost om een filmpje van acht minuten te monteren1, alsook vele uren filmen, iedere dag weer, dan gaat er in zo’n gezin nogal wat tijd en aandacht naar de camera en alles wat daarbij hoort.

Wat krijgen de kinderen van familievloggers daarvan mee? Hoe groeien kinderen op als er bij alles wat ze doen een camera op hen gericht staat? En hoe ga je als gezin en als kind om met het commentaar dat er onherroepelijk is (positief en negatief) van de enorme aantallen kijkers en volgers?

Astrologische kenmerken

Veel familievloggers leggen de geboorte van hun kinderen op video vast en posten die op social media. Daardoor zijn de exacte geboortegegevens (datum, plaats, tijd) van deze kinderen bekend. Ik verzamelde2 deze gegevens van 25 kinderen van familievloggers en voerde die in JigSaw in, een programma dat zeer geschikt is om patronen in astrologische gegevens te ontdekken.

Ik was benieuwd welke astrologische kenmerken kinderen van familievloggers gemeenschappelijk hebben en of dit iets zegt over hun karaktereigenschappen (tekens, planeten, aspecten) en de omstandigheden waarin zij opgroeien (huizen en huisheren). Kinderen uit vlogfamilies hebben zelf vaak ook een YouTubekanaal. Het vloggen is blijkbaar ‘met de paplepel ingegoten’, is dat zichtbaar in hun horoscopen?

Gegevens

Ik onderzocht 25 kinderen, geboren in de periode 2004 t/m 2020. De groep is verdeeld in 15 meisjes en 10 jongens. 17 kinderen zijn afkomstig uit Nederlandse gezinnen, 4 uit Amerika en 4 uit Engeland. De 25 kinderen komen uit 14 verschillende families, het hoogste aantal kinderen uit één familie bedraagt 4. In onderstaande resultaten noem ik geen namen van de kinderen, om hun privacy te waarborgen.

Resultaten

Teken

Het meest: Leeuw3. Je zoekt naar expressieve vormgeving van jezelf. Met wat je doet wil je graag belangrijk zijn en gezien worden. Het teken Leeuw geeft veel zelfvertrouwen en aanleg tot organiseren. Het kent speelsheid en hartelijkheid. Is er een teveel van het goede dan zien we ijdelheid en groots vertoon.

Het minst: Steenbok. Je geeft weinig om roem en eer, je bent vooral ingesteld op hard werken en met resultaten komen. Dit teken kent verantwoordelijkheid, nuchterheid en realisme. Je werkt vooral voor jezelf en kunt gesloten en afstandelijk zijn.

Huis

Het meest: huis 34. Dit huis gaat over behoefte aan uitwisseling. Met een sterk derde huis ben je handig met woorden en met social media. Je kunt goed inspelen op nieuwe situaties en geeft graag feitelijke informatie door. Je staat niet lang bij iets stil, je gaat snel over op iets nieuws en iets anders. Oppervlakkigheid kan een gevolg zijn.

Het minst: huis 1. Dat is het huis van de ik-expressie en de wijze waarop je anderen tegemoet treedt.

Huizenverbanden

Het meest: heer 11 in huis 10. De maatschappelijke positie wordt vormgegeven door veel contacten met een groep geestverwanten, in dit geval volgers. Contact vindt plaats wanneer zij jóu volgen, niet andersom. Dit verband geeft een vermogen om jezelf te blijven tussen vele anderen.

Ook vaak: heer 4 in huis 5. Hierbij staat het gezin in dienst van creativiteit en jezelf tonen aan de buitenwereld. Er is een besef of een ervaring dat het huiselijk leven één grote hobby is, of ondergeschikt is aan een behoefte om in de belangstelling te staan.

En er is sprake van een receptie: heer 5 in huis 6 en heer 6 in huis 5. Dit maakt dat je door je werk in de belangstelling staat en dat in de belangstelling staan je werk is.

Zwarte Maan

De stand van de Zwarte Maan kan informatie geven over wat je innerlijk weigert. Vaak deed zich daarvan in je jeugd een te veel of juist een te weinig voor. Het is een weg die voor je is uitgestippeld, maar die je liever niet wilt gaan. Voor dit onderzoek geeft het inzicht in wat kinderen van familievloggers als een te grote druk of als te eenzijdig ervaren.

 • Teken: Steenbok. Daarmee is er druk om ambitieus te zijn, de beste te zijn in wat je doet. Er moet voortdurend een status worden opgehouden.
 • Huis: 5. Er wordt verwacht dat je steeds weer in de belangstelling staat. Je krijgt mee dat het altijd om jou draait, maar naarmate je opgroeit vraag je je af wie je eigenlijk bent en wat jijzelf nu eigenlijk leuk vindt om te doen. Er kan dan een besef ontstaan dat het altijd ging om wie je moest zijn, in plaats van wie je werkelijk bent.
 • Aspect: Neptunus. Er wordt van je verlangd om de schone schijn op te houden. En om je eigen grenzen te vervagen, want anderen zien áltijd álles van jou. Wie je echt bent laat je niet zien, en naarmate je opgroeit ga je op zoek naar je eigen kern en de stilte in jezelf.

Aspecten

Aspecten tussen planeten zijn sterk tijdgebonden en daarom in onderzoek naar astrologische patronen minder geschikt of relevant. Interessanter zijn aspecten tussen planeten en huisheren, die geven vaak bruikbare tendensen weer over (gezins-)omstandigheden. Allereerst de aspecten die veel voorkomen:

 • Het meest: Maan/heer 11. Het dagelijkse leven van het gezin is verbonden met een grote groep volgers. Meningen van die groep zijn bepalend voor je gevoel van veiligheid en de wijze waarop je opgroeit. Thuis = één groot sociaal netwerk. Je dagelijks leven is met regelmaat via internet in de openbaarheid. Er wordt al van jongs af aan originaliteit van je gevraagd en om in contact te staan met vele anderen.
 • Jupiter/heer 3. Je behoefte aan expansie druk je uit op het gebied van communicatie en social media. Er is een veelheid aan contacten, die zijn oppervlakkig. Je bent als het ware altijd ‘onderweg’ (op het net) in plaats van geworteld op een plek. Je kunt jezelf goed verwoorden. Je bent een succes op social media.
 • Neptunus/heer 9. Je maakt de werkelijkheid mooier dan die is. Er is een overdaad aan idealisme. Je draagt uit hoe perfect alles wel niet is.
 • Mars/heer 4. Er vindt veel activiteit plaats thuis en binnen het gezin. Voortdurend wordt er iets ondernomen in je huis. Het kan zijn dat je je op een gegeven moment losmaakt van hoe je familie het doet en zoekt naar een eigen invulling van je dagelijks leven.
 • Mars/heer 10. Met veel inzet streef je een sociaal-maatschappelijke positie na. Je bent ambitieus en toont veel initiatief. Je leert van jongs af aan om je te laten zien en je te laten gelden.

Dan de aspecten die weinig tot niet voorkomen. Die maken onder meer duidelijk welke eigenschappen en omstandigheden je beter niet kunt bezitten binnen een vloggezin:

 • Maan/Saturnus. Hard werken vind je belangrijk, je hebt de neiging jezelf daarvoor leuke dingen te ontzeggen. Je bent wat behoedzaam, soms zelfs koel en gesloten. Je vindt het niet gemakkelijk om de buitenwereld toe te laten, je komt nogal afstandelijk over.
 • Mercurius/Jupiter. Je neigt ernaar te communiceren op een betweterige en moraliserende manier. Je wilt graag leren en je kennis verbreden. Je hebt een sterke mening en die laat je horen.
 • Zon/Mercurius. Je stopt alleen aandacht in dingen die echt van betekenis zijn. In contacten sta je zelf centraal, je neemt krachtig je standpunten in.
 • Mercurius/Heer 4. Je zoekt vooral naar contacten binnenshuis en binnen de familie. Je ontplooit jezelf het liefst in de eigen huiselijke omgeving.

Voorbeelden

Genoemde resultaten geven een beeld van het gemiddelde kind. Het komt (vrijwel) niet voor dat kinderen in hun horoscoop blijk geven van alle gevonden resultaten. Maar soms komt een kind dichtbij en staat daarmee in dit geval zo ongeveer symbool voor ‘het ideale kind van familievloggers’. A is zo’n kind (A is een verzonnen aanduiding, om de privacy te respecteren).

A

Kinderen van familievloggers

We zien veel resultaten uit het onderzoek in de horoscoop van A terug: een goed gevuld Leeuw-teken, heer 11 in huis 10, de Maan in aspect met heer 11, heer 4 staat in huis 5, Jupiter is zelf heer 3 en Mars staat in aspect met heer 10. De Zwarte Maan draait bij A huis en teken om en staat in Leeuw (in plaats van het bijbehorende huis 5) in huis 10 (in plaats van het bijbehorende teken Steenbok), en maakt een aspect met Neptunus.

De combinatie van Leeuw en huis 10 geeft veel ambitie om een vooraanstaande rol te hebben in de buitenwereld. Het zal dan ook niet verbazen dat A inmiddels zelf een YouTubekanaal heeft, met meer dan 300.000 abonnees. Daarbij komt het Venus/Jupiter-conjunct op de Ascendant goed van pas, dit geeft A een hartelijke, joviale en aantrekkelijke uitstraling. Dit conjunct is verbonden met Pluto op de cusp van huis 3 (een krachtig en overtuigend prater) en de Maan/Mercurius-samenstand (ook Maan/heer 11) in Leeuw in huis 10 (een sterk streven om je dagelijks leven te delen met je volgers en daarvan je beroep te maken). En Zon in Maagd in huis 11 is in dit geval waarschijnlijk de ultieme stand voor een influencer: mensen verbinden met het delen van informatie over allerlei dagelijkse en praktische dingen.

Er is een keerzijde, maar die zal zich waarschijnlijk pas verderop in A’s leven voordoen. Saturnus in Leeuw in huis 10 maakt beroepsmatig erg kwetsbaar voor reacties van buitenaf. Niet zo heel fijn voor een YouTuber die zichzelf iedere week in alle openheid laat zien en zal moeten dealen met negatieve kritiek. A kan daardoor de druk voelen om iedere keer weer perfectie te leveren en het ware zelf en emoties te verbergen achter een masker van succes. Dit geeft ook Zwarte Maan in Leeuw in huis 10 oppositie Neptunus aan: er is van jongs af aan veel nadruk op ambitie en presteren, door het neerzetten van een droomwereld waarin het gezinsleven als ideaal wordt getoond. Ook de wond van Cheiron (geplaatst in Steenbok) is verbonden met presteren, perfect zijn, werk, maatschappelijke positie, eerzucht.

B

Kinderen van familievloggers

B is een van de twee kinderen uit het onderzoek met een Maan/Saturnus aspect. Het andere kind (laten we die C noemen) komt uit hetzelfde gezin. Zoals ik eerder aangaf is een aspect tussen Maan en Saturnus niet wenselijk wanneer je behoort tot een vlogfamilie. Je houdt dan namelijk helemaal niet van de oppervlakkigheid die vloggen kenmerkt, noch van mensen die altijd maar meekijken in je leven. Je vindt het helemaal niet fijn om je emoties met anderen te moeten delen en komt op beeld nogal gesloten en koel over.

Bij B maakt het Maan/Saturnus aspect deel uit van een Jod, derde planeet in die Jod is Mercurius. Met Saturnus in huis 2 lijkt het hele vloggebeuren van de ouders (Maan sextiel Mercurius) B een gevoel van onzekerheid en onveiligheid te geven. B komt dan ook niet bepaald erg sprankelend in de vlogs naar voren. Pluto in huis 4 en heer 4 in huis 8 kan wijzen op een onveilige situatie in de jeugd, een emotionele kwetsbaarheid en problemen met het delen van gevoelens. Dit kind heeft behoefte aan diepgang en echtheid in zijn leven (iets wat het vloggen niet heeft) en zal mogelijk van daaruit op een dienstbare manier (Zon in Vissen in huis 6) iets willen betekenen voor anderen (Mars in Maagd in huis 12).

Dat C, uit hetzelfde gezin, ook een Maan/Saturnus aspect heeft is veelzeggend. De laatste video van deze familie is namelijk inmiddels een feit, met de mededeling dat ze stoppen met vloggen en het delen van hun leven met hun volgers. Mogelijk geeft de plaatsing van Saturnus (die onder meer aangeeft hoe het in je jeugd gesteld is met de basisstructuur en -zekerheid die je ontvangt van je ouders) in de horoscopen van de kinderen enige duidelijkheid over de reden om te stoppen: het geeft onvoldoende bestaanszekerheid (huis 2 bij B) en vlogs maken is gewoon heel veel werk, dat op een gegeven moment te veel stress kan geven (huis 6 bij C). Bovendien moet je als gezin kunnen omgaan met de negatieve kritiek die volgers je geven (ook huis 6), en niet iedereen kan dat. Mogelijk hebben de ouders ook gezien hoeveel negatieve effecten het vloggen op hun kinderen had.

Kinderen van familievloggers

De belangrijkste conclusies van het onderzoek:

 • De meeste kinderen van familievloggers zijn goed toegerust om vaak in de belangstelling te staan en via het gezin mensen bij elkaar te brengen door het delen van informatie. (Nadruk op het teken Leeuw en huis 5, en op huis 11)
 • De meeste kinderen van familievloggers zijn zelf ook goed met woorden en met social media. In dat geval hebben zij zelf vaak al op jonge leeftijd een eigen YouTubekanaal met veel volgers. (Nadruk op huis 3 en huis 11)
 • Nadeel van het familievloggen lijkt: het altijd maar moeten leveren van interessant genoeg materiaal, wat stressvol kan zijn en de ambitie onder druk kan zetten (nadruk op het teken Steenbok en huis 10). En het leven in een wereld van ideaalbeelden, waarin de schijn van het perfecte gezin wordt opgehouden (nadruk op de planeet Neptunus).

 

Noten:
1. https://www.bureaujeugdenmedia.nl/gezinsvloggers-ook-in-ons-land/
2. Met dank aan Erienne van der Veen.
3. Ik keek hier naar de plaatsing van de snelle persoonlijke planeten (Zon t/m Jupiter), de Noordknoop en de beide uitgangen (Ascendant en MC).
4. Ik keek hier naar de plaatsing van alle planeten, inclusief Cheiron, en de Noordknoop.