Married At First Sight kan wel een astroloog in het team gebruiken

Married At First Sight is een RTL 4 programma waarin stellen elkaar voor het eerst ontmoeten op hun eigen bruiloft. Ze gaan samen op huwelijksreis en wonen korte tijd bij elkaar, om vervolgens te beslissen of ze samen verder willen of gaan scheiden. De koppels worden bijeen gebracht door een team van experts, zoals een psycholoog, een seksuoloog, een relatietherapeut. Wat mij betreft mag aan dat team een astroloog worden toegevoegd. Die kan namelijk zeer efficiënt via de horoscopen aangeven hoe de dynamiek van een koppel zal verlopen en daarmee de slagingskans van een match vergroten – of veel leed voorkomen.

In dit artikel wil ik kijken naar twee koppels uit seizoen 6 (2021). Om via de horoscopen vast te stellen welke dynamiek zich tussen twee mensen voordoet, zijn vele technieken mogelijk, waaronder de composite en de respons van beiden op elkaars zevende huis. Daarvoor zijn echter horoscopen met een exacte geboortetijd nodig en daarover beschikken we in dit geval niet. Maar ook 12-uurs horoscopen kunnen ons veel informatie geven.

Mick en Daisy

Mick

Laat ik beginnen met Mick en Daisy. Mick is het type ‘ruwe bolster, blanke pit’. Qua horoscoop plaats ik het ruwe bolster-deel bij zijn ongeaspecteerde Mars in Tweelingen: wanneer er geen druk is bluft Mick zich met een vlotte babbel en veel grappen overal doorheen.

Horoscoop Mick

Het blanke pit-stuk koppel ik aan zijn Maan in Steenbok en de contactplaneten Mercurius en Venus in Stier. Met Maan in Steenbok voelt Mick zekerheid als hij zich gewaardeerd weet door zijn omgeving. Heeft hij met zijn vlotte babbel de lachers op de hand, dan zit het goed met dat gevoel van zekerheid. Zijn anderen er echter niet zo van gecharmeerd (en Daisy is zo iemand), dan maakt dat Mick nogal onzeker. Als reactie kan hij zichzelf sterk veroordelen (hij heeft het blijkbaar niet goed gedaan), zich terugtrekken en/of de binding verbreken (Maan conjunct Uranus).

Met Mercurius én Venus in het aardeteken Stier legt Mick niet gemakkelijk contact. Hij heeft tijd nodig voordat hij zich bindt: eerst moet hij zeker weten of de ander in voldoende mate emotioneel veilig is. Hij heeft behoefte aan een relatie waarin een partner hem rustig en vanuit genegenheid benadert. Dan voelt hij voldoende zekerheid en zal hij zich durven geven en open stellen.

Daisy

Horoscoop Daisy

Daisy’s contactplaneten Mercurius en Venus maken een exact conjunct in het luchtteken Tweelingen. Daarmee is haar behoefte om in uitwisseling met anderen te zijn groot. De inhoud van contact is minder belangrijk, als er maar communicatie en verbinding is. Zij verlangt een partner die over van alles praat, niet zwaar op de hand is en steeds in is voor iets nieuws (leuke dingen samen doen). Met Zon in Tweelingen, Maan in Ram en Jupiter ongeaspecteerd heeft Daisy niet zo’n behoefte om gesetteld te zijn. Juist afwisseling, variatie en verandering maken het leven voor haar de moeite waard.

De wond

Leggen we beide horoscopen op elkaar, dan toont de synastrie een interessant aspect.

Synastrie horoscoop van Mick en Daisy

Daisy’s Cheiron staat qua teken én graad exact op Micks ongeaspecteerde Mars. Wat betekent dat ze vanuit die betreffende psychische inhouden sterk reageren op elkaar. Micks ongeaspecteerde Mars geeft hem een alles-of-niets houding op het gebied van ergens voor staan en je eigen plek innemen. Vanwege de ongeaspecteerde werking zal Mick voor zijn gevoel weinig invloed hebben op zijn gedrag wanneer die Mars helemaal áán gaat (dominant aanwezig zijn, strijdvaardig reageren) of juist helemaal uit staat (volgzaam zijn, geen keuzes weten te maken, over je heen laten lopen).

Daisy móet met haar Cheiron in Tweelingen mensen om zich heen hebben die in contact met haar zijn. Is er geen overeenstemming en geen open communicatie dan raakt dat haar wond. Om de pijn daarvan niet te hoeven voelen kan ze, mede door haar Maan in Ram, op een gefrustreerde en scherpe manier de ander laten weten dat hij niet goed genoeg is.

Niet goed genoeg

En dat doet ze. Al direct de eerste avond van hun huwelijksreis in Portugal zien we hoe Mick tijd nodig heeft om zich vertrouwd te voelen bij Daisy. Zijn ongeaspecteerde Mars staat zichtbaar uit: hij heeft grote moeite om te weten wat hij wil en echt aanwezig te zijn. Daisy reageert daar – vanuit Cheiron en Maan in Ram – gefrustreerd en geïrriteerd op.

Mick krijgt het signaal dat hij niet goed genoeg is (een ramp voor zijn Stier en Steenbok-kant), zijn gevoel van zekerheid valt volledig weg en geheel volgens zijn Maan in Steenbok probeert hij een rol aan te nemen die Daisy aanstaat (‘Hij belooft me: ik ga je de leuke Mick laten zien’). Zijn ongeaspecteerde Mars staat echter zo onder druk, dat hij diffuus blijft en Daisy telkenmale teleurstelt. Hoe moeilijk Daisy’s Cheiron het heeft blijkt wanneer zij zichzelf letterlijk – vanuit frustratie en woede richting Mick – een fysieke wond bezorgt in de vorm van een gekneusde enkel.

‘Ik wil de échte Mick zien’, wanhoopt Daisy. Maar dit is wie Mick is, zoals Daisy is wie zij is. We zien hier twee mensen die weliswaar volgens ‘de wetenschap’ voor 78 % bij elkaar passen, maar die astrologisch gezien qua karakter en behoeften zo verschillend zijn dat dit geen geschikte match is.

Danny en Rein

Danny en Rein krijgen van de experts een matchscore van 76 %. Leg ik hun beider horoscopen op elkaar (synastrie) dan zie ik zeker mogelijkheden voor een relatie. Er ‘botst’ genoeg om de wisselwerking interessant te maken, maar beide mannen zullen er wel voor moeten werken.

Synastrie horoscoop Danny en Rein

Ik licht er het volgende uit: Danny heeft een ongeaspecteerde Saturnus in Maagd, die in synastrie op de top van een T-vierkant komt te staan met de oppositie in Reins horoscoop van Zon in Tweelingen en een Maan/Uranus-conjunct in Boogschutter. In een positief scenario kan Reins rusteloosheid gestabiliseerd worden door Danny (eindelijk gevoel van vastigheid) en kan Danny’s onzekerheid en zwaarmoedigheid verluchtigd en verblijd worden door Rein. Maar er zijn valkuilen.

Beiden een stellium

Danny heeft een stellium In het teken Kreeft, van Zon, Maan en Venus. Dat maakt hem gevoelig en zorgzaam. Het kan er ook toe leiden dat hij zich zeer dichtbij de ander wil voelen, dat hij voortdurend de bevestiging nodig heeft dat de ander er voor hem is en er altijd voor hem zal zijn. Een houding die verstikkend kan werken, met name op iemand die zoveel vrijheid nodig heeft als Rein.

Rein heeft een stellium in het teken Tweelingen (Zon, Mercurius, Mars) en een Maan/Uranus-conjunct in Boogschutter. Dat maakt hem rusteloos, met een sterke neiging om onafhankelijk en vrij te zijn. Zijn Venus staat in Ram, sextiel Mars. Daarmee moet er voor hem in een relatie voldoende ruimte zijn voor zelfstandigheid. Hij heeft een partner nodig die hem in vuur en vlam zet, die avontuurlijk en vlot is en hem voldoende vrij laat.

Paradox

Rein verwoordt dat zelf als dat de ideale man voor hem een ‘festival-guy’ is: een leuke vent met een gespierd lichaam, relaxe kleding, lekker los. ‘Maar dat is voor mij geen relatiemateriaal’, realiseert hij zich. Hij zoekt vastigheid en is zich ervan bewust dat Danny het type man daarvoor is: ‘Een knappe man, maar niet de sportschool-perfecte man’. De vastigheid die Rein zoekt, kan Danny hem geven – gezien het T-vierkant in synastrie, met Danny’s Saturnus op de top. Danny zal er dan wel voor moeten waken zijn neiging tot symbiose los te laten en Rein voldoende vrijheid en zelfstandigheid te geven. De paradox: Danny wil een gevoel van ‘dichtbij de ander zijn’ en dat krijgt hij wanneer hij Rein de ruimte geeft.