Optie 1

Wil je graag weten óf je kind een AAN/UIT-factor heeft en zo ja, welke?

Via deze optie ontvang je van mij een e-mail, met de vermelding óf je kind een AAN/UIT-factor heeft en zo ja, welke. Ik geef alleen de factor, geen verdere uitleg. Deze optie is geschikt als je je kind denkt te herkennen in de kenmerken van een AAN/UIT-factor en daarover zekerheid wilt, of als je mijn boek 'De AAN/UIT-factor bij kinderen' hebt aangeschaft en wilt weten of je kind zo'n factor heeft.

Wat moet je doen? Vul onderstaand contactformulier in. Daarin wordt je onder meer gevraagd naar de geboortetijd van je kind. Geef deze zo exact mogelijk, op de volgende wijze: 9:32 uur, of: 17:06 uur. De exacte geboortetijd staat vermeld op het geboortekaartje van je kind, of is op te vragen bij het bevolkingsregister. De tijd 'uit je hoofd weten' kán tot verkeerde gegevens leiden (je haalt bijvoorbeeld de tijden van je kinderen door elkaar) en dat heeft invloed op de correctheid van de informatie die ik je geef.

Kosten: gratis

Privacy-disclaimer: Nadat ik een eventuele AAN/UIT-factor heb vastgesteld worden de gegevens van je kind verwijderd uit mijn administratie. Deze zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Contactformulier

    De geboortegegevens van je kind: