Optie 2

Ik wil graag informatie over de AAN/UIT-factor(en) van mijn kind.

Via deze optie ontvang je van mij per e-mail een pdf, met informatie over de AAN/UIT-factor(en) van je kind. De informatie die je ontvangt is standaard, waarmee ik bedoel dat die niet specifiek ingaat op jouw kind of de problemen waar jij tegenaan loopt.

Wat moet je doen? Vul onderstaand contactformulier in. Daarin wordt je onder meer gevraagd naar de geboortetijd van je kind. Geef deze zo exact mogelijk, op de volgende wijze: 9:32 uur, of: 17:06 uur. De exacte geboortetijd staat vermeld op het geboortekaartje van je kind, of is op te vragen bij het bevolkingsregister. De tijd 'uit je hoofd weten' kán tot verkeerde gegevens leiden (je haalt bijvoorbeeld per ongeluk de tijden van je kinderen door elkaar) en dat heeft invloed op de correctheid van de informatie die ik je geef.

Kosten: € 4,00

Privacy-disclaimer: Nadat ik een eventuele AAN/UIT-factor heb vastgesteld worden de gegevens van je kind verwijderd uit mijn administratie. Deze zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Contactformulier

    De geboortegegevens van je kind: