Pieter Omtzigt, de toegewijde harde werker

Pieter Omtzigt is in maart 2021 middelpunt van ophef vanwege een per ongeluk geopenbaarde notitie, waarin gesproken wordt over een ‘functie elders’ voor dit CDA-Kamerlid. Omtzigt, die op dat moment overwerkt thuis zit, kwam op voor ouders die door de Belastingdienst benadeeld werden, in wat de Kinderopvangtoeslagaffaire is gaan heten. Hij pleit voor ‘een nieuw sociaal contract’ voor Nederland, waarin het vertrouwen tussen overheid en burgers hersteld wordt. Wat zijn de belangrijkste thema’s in zijn horoscoop?
 

Horoscoop Pieter Omtzigt

   Pieter Omtzigt
   8 januari 1974, 12-uurs
   's-Gravenhage

 

Zon en Maan

Pieter Omtzigt (geboortetijd onbekend, daarom een 12-uurs horoscoop) heeft een Zon-Maan oppositie in de tekens Steenbok-Kreeft. Een volle Maan in Kreeft maakt hem invoelend en betrokken bij anderen. Hij is verzorgend en hulpvaardig. Wat hij voelt kan hij vaak maar moeilijk emotioneel loslaten of van zich af laten glijden.

  "Soms krijgt Pieter Omtzigt tranen in de ogen als hij vertelt over het lot van de getroffen ouders. Het grijpt hem zichtbaar aan."1

Met de Zon in Steenbok zal hij doen wat hij kan om orde op zaken te stellen voor die mensen die onrecht is aangedaan. Hij is een harde werker die, bij voorkeur vanuit de luwte, via wetten en regels de wereld een beetje rechtvaardiger wil maken. Het gaat hem niet om de roem en de eer; hij wil zijn werk tot een goed einde brengen, want alleen concrete resultaten tellen.

Voorkeur voor feiten

Mercurius en Saturnus staan in elkaars teken (receptie). Daarmee heeft Omtzigt een grote voorkeur voor feiten, voor informatie die tastbaar en eenduidig is. Hij beschikt over een grote feitenkennis en houdt ervan gegevens te verzamelen, te ordenen en te systematiseren. Met Mars in Stier zet hij al zijn energie in voor datgene waarin hij gelooft. Routinewerk, zoals het eindeloos doorspitten van stukken en dossiers, kan hij goed aan. Hij is vasthoudend, vooral wanneer iets of iemand hem boos heeft gemaakt.

  "De doortastende, principiële houding waar het Twentse Kamerlid bekend om staat, levert hem in de loop van zijn politieke carrière bij zowel vriend als vijand nogal wat bijnamen op: politieke pitbull, dossiervreter, terriër en ga zo maar door." 2

Sociale waarden

Het Venus/Jupiter conjunct in Waterman maakt Omtzigt tot een man die sociale waarden zeer belangrijk vindt. Hij wil de wereld verbeteren daar waar zich onrecht voordoet, op een gedreven en soms zelfs dwangmatige manier. Is hij eenmaal overtuigd van een bepaalde onrechtvaardigheid dan kan niemand hem nog van zijn mening afbrengen.

  "Wat [Omtzigt] boven alles drijft is een sterk rechtvaardigheidsgevoel: ‘Ik kan er niet tegen als er iets gebeurt wat niet klopt.’" 3

Duet Saturnus/Uranus

Wanneer Pieter Omtzigt vóór vier uur ‘s middag is geboren heeft hij een duet van de planeten Saturnus en Uranus. Na vier uur wordt dit duet opgeheven door de Maan die Uranus aspecteert. Een Saturnus/Uranus duet past goed bij Omtzigts karakter. Daarmee opereert hij op geheel eigen wijze (Uranus) binnen een bepaald systeem (Saturnus), zoals een politieke partij of een Tweede Kamer. ‘Een outsider in het hart van de macht’, typeert De Volkskrant4 hem treffend. Omtzigt is een eenling (Uranus) binnen het geheel (Saturnus); een dwarsligger (Uranus) binnen structuren (Saturnus). Grote kwaliteit: het vernieuwen (Uranus) van bestaande patronen (Saturnus) die niet langer voldoen. Zijn tien regels voor een nieuw sociaal contract zijn daar een goed voorbeeld van.

Saturnus ongeaspecteerd maakt ook zwijgzaam en onbuigzaam. Tevens is er een soort van onvermogen om advies op te volgen. Door de ongeaspecteerde werking wordt dat advies wel gehoord maar niet toegepast, wat op anderen nogal provocatief, eigenwijs of opstandig kan overkomen (maar allerminst zo bedoeld is).

Niet goed genoeg

Een zwakke plek van Omtzigts ongeaspecteerde Saturnus (versterkt door Zon in Steenbok) is het gevoel niet goed genoeg te zijn. Er is een angst om niet gewaardeerd te worden, niet serieus genomen te worden, geen rol van betekenis te kunnen spelen. Waar Uranus ongeaspecteerd dus graag een dwarsligger is, valt Saturnus ongeaspecteerd in een grote onzekerheid wanneer hij vanwege dat dwarsliggen afgewezen wordt. Mars in Stier slaat hier echter wel positief op aan: hij wordt boos van een afwijzing en die boosheid zet hij om in nogal wat daadkracht en energie.

  "Maar leuk vindt [Omtzigt] het niet, die telefoontjes vanuit het kabinet. Daar heeft hij last van, daar raakt hij zelfs gespannen van, omdat hij het niet prettig vindt in de persoonlijke verhoudingen. Hij kan niet zo goed tegen conflicten, maar hij weet dat het noodzakelijk is, dus zet hij zich schrap." 5

Geboortetijd

Wat zou de geboortetijd van Pieter Omtzigt kunnen zijn? Een voorstel: 8:27 uur.

Horoscoop Pieter Omtzigt

   Pieter Omtzigt
   8 januari 1974, 8:27 uur
   's-Gravenhage

 

Ik kies daarmee voor een naar mijn idee toepasselijke Steenbok Ascendant (een ernstige blik en enigszins gesloten overkomend), die in de 10e graad valt. Daarvan zegt Janduz:

  "Hij is geduldig, heel koelbloedig, voorzichtig in zijn opzoekingswerk en hierdoor is hij mogelijks bij machte om datgene te ontdekken wat verborgen blijft voor het gewone volk der stervelingen. Hij onthult bijvoorbeeld de gang of loop der gebeurtenissen, hij reveleert waarschuwingen. In dit opzicht zal hij dan ook een beroemd, belangrijk en gewaardeerde figuur worden." 6

Een leider

De Zon krijgt in huis 1 leiderschapskwaliteiten. Die zijn bij Pieter Omtzigt zeker aanwezig, maar botsen (oppositie) met zijn behoefte om er écht voor anderen te zijn (Maan in Kreeft in huis 7). En Venus/Jupiter in huis 1 maakt Omtzigts gevoel voor onrechtvaardigheid onderdeel van zijn totale houding, wat ik treffend vind.

Toewijding

Pluto staat in huis 8, een toepasselijke stand voor een man die via onderzoek zoveel verborgen zaken in de openheid weet te brengen. Saturnus in huis 6 wijst op toewijding en nauwkeurigheid in het werk, een vermogen om door te zetten ondanks weerstand. Maar ook kans om op het werk in een afgezonderde positie terecht te komen, vanwege moeite met samenwerking (‘Positie Omtzigt, functie elders’). En met Saturnus in huis 6 moet je oppassen om, vanwege een groot verantwoordelijkheidsgevoel, niet te veel werk op je te nemen. Dat kan namelijk resulteren in oververmoeidheid of een burn-out.

De Jod-figuur

Wat in de 12-uurs horoscoop geen opheldering krijgt is de kwestie rondom Pieter Omtzigt en het CDA. Hij werd lid van het CDA omdat het christendemocratisch fundament hem aansprak, maar vooral omdat het destijds de enige partij was die de VUT wilde afschaffen.7 Sindsdien bekritiseert hij indien nodig openlijk partijgenoten en lijkt hij vast te zitten bij een club die niet bij hem past. Omgekeerd wordt Omtzigt door sommige CDA’ers ‘lastig’ genoemd en bestempelden enkele partijgenoten hem eind maart zelfs anoniem in de pers als ‘ziek en labiel’.8 Dit laatste past zeer goed bij Neptunus in huis 11: ondermijning door mensen die zich gelijkgestemden noemen, oftewel: met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig.

Met een geboortetijd van 8:27 uur geeft de Jod-figuur in de horoscoop van Pieter Omtzigt duidelijk de patstelling weer rondom de gedrevenheid in zijn werk in relatie tot zijn CDA-lidmaatschap. Zijn neiging de onderste steen boven te halen (Pluto in huis 8) en te zeggen waar het op staat (Mars in huis 3) leidt tot valse ondermijning van mensen die beweren vrienden en partijgenoten van hem te zijn (Neptunus in huis 11). Een dergelijke ondermijning lijkt mij mede een oorzaak van zijn huidige oververmoeidheid. Mijn advies zou zijn om diep te doorgronden (Pluto) waarom de illusie bestaat (Neptunus) dat het CDA een geschikt gezelschap voor hem is, en op zoek te gaan naar een eigen, meer passende plek (Mars).

Progressies en transits

Met een geboortetijd van 8:27 uur loopt Pluto primair door huis 9 wanneer Pieter Omtzigt studeert in het buitenland (1992-2002; in Exeter, Florence, Rome en Kopenhagen); en is net huis 10 binnen gegaan als hij in 2003 aan de slag gaat als kamerlid. Transit Pluto beweegt in de laatste maanden van 2012 over zijn Ascendant wanneer Omtzigt, na een daadkrachtige, persoonlijke campagne, toetreedt tot de Tweede Kamer via voorkeursstemmen. Daarmee zegeviert hij in een machtsstrijd met zijn eigen CDA, die hem op een onverkiesbare 39e plek op de kandidatenlijst had gezet.

Met deze geboortetijd is de Maan heer 7. Wanneer Pieter Omtzigt in de herfst van 2005 zijn toekomstige vrouw Ayfer Koç ontmoet, staat primaire heer 7 driehoek de Ascendant en primaire Zon driehoek heer 7. En primaire heer 7 staat driehoek de Zon wanneer ze in 2009 in het huwelijk treden. Allemaal zeer treffende standen.

Solaar 2021

Solaar horoscoop Pieter Omtzigt

En een geboortetijd van 8:27 uur geeft een toepasselijke solaar voor 2021. Zon, Saturnus en Pluto in huis 6 wijzen op het lichamelijk moeten herstellen van vermoeidheid of ziekte, ten gevolge van een langdurige periode van hard werken. Ook een conflict op het werk met een autoriteit of met de leiding kan zich voordoen. Ditzelfde geldt voor het conjunct Mars/Uranus in huis 10: plotselinge ondermijning van je maatschappelijke positie (‘functie elders’) en daarvoor moeten vechten, wat bemoeilijkt wordt door de oppositie met Maan in huis 4: veel tijd thuis doorbrengen (bijvoorbeeld vanwege overwerkt zijn).

 
© Gerarda van der Veen

 
Noten:
1. https://www.tubantia.nl/politiek/omtzigt-over-plotse-pauze-gesloopt-door-gebrek-aan-tegenmacht~aa19a299/
2. Omtzigt, P. (2021). Een nieuw sociaal contract. Amsterdam: Prometheus, p 13.
3. Idem.
4. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-veelzeggende-stilte-van-het-cda-over-pieter-omtzigt~b003cad2/
5. https://www.volkskrant.nl/mensen/de-neus-van-cda-dossiervreter-pieter-omtzigt~b5ac4c2d/
6. Janduz (1939). Experimentele astrologie: De 360 graden van de dierenriem.
7. Omtzigt (2021), p 22-23.
8. https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/25/cdaers-steunen-omtzigt-na-geruchten-over-overspannenheid-a4037226