Gegevens

www.gerardavanderveen.nl
Kallenkoterallee 173
8331 AD Steenwijk
0521- 517171
info@gerardavanderveen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

www.gerardavanderveen.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum, -plaats en -tijd
– Adresgegevens
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gerardavanderveen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

www.gerardavanderveen.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om u te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om u een correcte factuur te kunnen sturen
– Koopt u een duiding bij ons, dan verwerken we de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van die opdracht en om die in schriftelijke vorm, of per e-mail, bij u af te leveren
– Als u bij ons een gratis e-Book download, dan beschikken wij over uw e-mailgegevens. Die gebruiken wij om u relevante informatie of aanbiedingen te sturen. Onderaan iedere e-mail die u van ons ontvangt staat een link waarmee U zich direct kunt uitschrijven

Geautomatiseerde besluitvorming

www.gerardavanderveen.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

www.gerardavanderveen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

– E-maillijst: zolang niet uitgeschreven. Schrijft u zich uit dan zullen uw gegevens binnen twee weken worden verwijderd
– Geboortegegevens: aangezien cliënten regelmatig terugkomen met vervolgvragen worden deze gegevens bewaard totdat gevraagd wordt om verwijdering
– Factuurgegevens: minstens zeven jaar, om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen

Delen van persoonsgegevens met derden

www.gerardavanderveen.nl verstrekt Uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die Uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van Uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

www.gerardavanderveen.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

We willen het U graag zo makkelijk mogelijk maken om berichten van onze website te delen. Dat kan door middel van Social Media buttons. De meeste Social Media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door www.gerardavanderveen.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gerardavanderveen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. www.gerardavanderveen.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

www.gerardavanderveen.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@gerardavanderveen.nl