Roerige tijden bij Forum voor Democratie

Tijdens de Statenverkiezingen van 2019 is Forum voor Democratie een sensatie: de partij haalt de meeste stemmen en gaat van 0 naar 12 zetels in de Eerste Kamer. Begin 2020 is FvD de grootste ledenpartij van Nederland. Maar dan ineens gaat het mis. In november 2020 ligt de partij – binnen een week tijd – volledig in puin. Een astrologische kijk op de roerige tijden bij Forum voor Democratie.

Leegloop

25 november 2020 geven de Forum voor Democratie-prominenten Annabel Nanninga, Nicki Pouw-Verweij, Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek aan dat ze de partij verlaten. Ook Theo Hiddema en Paul Cliteur stappen op, evenals partijleden uit verschillende provinciale fracties. Ze willen geen lid meer zijn van een partij die extremistische opvattingen duldt.

De leegloop is een reactie op gebeurtenissen van dagen eerder: een teambuilding-diner op 20 november, waarin partijleider Thierry Baudet zijn racistische en antisemitische theorieën nogal fanatiek uiteen zet1; en de verspreiding door de jongerenbeweging JFvD van extremistische berichten de dag erna2.

Antisemitisme

“De antisemitische rant van Baudet tijdens het diner was explicieter dan wat hij eerder had beweerd, maar past in een patroon”, aldus Het Parool3. Baudet is niet recent geradicaliseerd, maar wist zijn extreme uitspraken tot nu toe binnenskamers te houden of weg te wuiven als verkeerde interpretaties van de media.

Wat moeten we dus vinden als we via de astrologie kijken naar de roerige tijden bij Forum voor Democratie? Iets rondom een extreem gedachtengoed, dat er al die tijd al was maar niet aan het licht kwam. En dat in de periode 20-26 november ineens vol in de schijnwerpers komt te staan, met stevige gevolgen.

De horoscoop van Forum voor Democratie

Er circuleren op internet verschillende data betreffende de oprichting van FvD. Ik kies voor het moment zoals vermeld in het financieel jaarverslag van de partij: “De vereniging is opgericht op 1 september 2016”4. In de horoscoop van dat moment (met een tijd van 00:00, omdat juridische aansprakelijkheid gedurende die hele dag geldt) staat een zeer toepasselijk duet van Mercurius en Jupiter in huis 5, het huis van de leider van de partij.

Horoscoop Forum voor Democratie
Forum voor Democratie
1 september 2016, 00:00 uur
Amsterdam
.

Duet Mercurius en Jupiter

Beide planeten gelden als ongeaspecteerd, daarom zien we extremen: een leider die er een sterke eigen mening op na houdt en moraliserend is in zijn visie. Hij laat een ruime interesse zien, maar springt gemakkelijk van de ene overtuiging naar de andere en houdt zich niet altijd aan de feiten. Hij kan zelfs meer gaan zien dan er is, overdrijven in zijn bravoure. De ongeaspecteerde werking maakt hem onberekenbaar, maar ook ongrijpbaar. Dat hij zijn extreme uitspraken kan doen zonder daarop afgerekend te worden, komt door de alles-of-niets werking van het ongeaspecteerde duet. Dat gaat lang goed, totdat transit Saturnus binnen orb komt en het duet aspecteert. Verderop meer daarover.

Venus en Uranus ongeaspecteerd

Ook Venus en Uranus staan ongeaspecteerd. Venus is de planeet van het geld en de financiën. Met de ongeaspecteerde werking heeft de partij daar weinig grip op en zien we buitensporigheden. Zo is er sprake van subsidieproblemen vanwege een niet kloppende ledenadministratie5 en van dubieuze facturen en geldstromen tijdens de breuk met Henk Otten in 20196.

Uranus ongeaspecteerd geeft de partij een excentrieke dwarsheid, een behoefte anders te zijn dan alle andere partijen en op te vallen – iets wat partijleider Baudet en zijn kompaan Theo Hiddema zeker deden, zowel in voorkomen als in uitspraken. Met een ongeaspecteerde Uranus moet je altijd oppassen voor plotselinge gebeurtenissen die chaos creëren, voor zaken die volledig uit de hand lopen en tot een crisis leiden. Ga er dan maar vanuit dat je even totaal geen grip hebt op de ontwikkelingen.

Solaar 2020/2021

De solaar van Forum voor Democratie voor 2020/2021 kondigt al het een en ander aan: de leider van de partij (Zon) komt door plotselinge gebeurtenissen (Uranus) alleen te staan (ongeaspecteerd). Hij vertrekt of moet vertrekken en zal zichzelf (en de partij?) opnieuw moeten gaan uitvinden (Uranus).

Solaar

De Maan in huis 11 belooft veel beweging en verandering onder de partijleden en -prominenten. Het trio Jupiter-Saturnus-Pluto in huis 9 kan op een machtsstrijd wijzen met betrekking tot de visie en de koers van de partij.

Transits van Pluto en Saturnus

Als extremisme in het verborgene kan gedijen, als het ongrijpbaar en onbewijsbaar lijkt te zijn, wacht dan tot transit Pluto voorbij komt. Die laat op explosieve wijze gebeurtenissen escaleren, zodat de lijken de kast uit knallen. Voegt transit Saturnus zich bij Pluto, dan zal er ook verantwoording moeten worden afgelegd voor wat verkeerd ging en volgen er consequenties.

Transits

In de week 20-26 november, van de avond van het diner tot en met de dag van de grote leegloop, aspecteert transit Pluto de ongeaspecteerde Uranus van FvD en transit Saturnus het ongeaspecteerde duet Mercurius/Jupiter. Hun ongeaspecteerdheid is als het ware tijdelijk opgeheven, alles wat onder hun inhoud valt en verborgen is staat ineens volop in het licht.

Met transit Pluto vierkant Uranus worden alle schaduwthema’s rondom de excentrieke, utopische denkbeelden van de partij geactiveerd. Dat Baudet spreekt van een coup, een greep naar de macht van partij(bestuurs)leden past ook bij deze transit. Evenals opvallen (in de media) vanwege chaos en wanorde.

Met transit Saturnus driehoek het Mercurius/Jupiter duet moet de partij, en in het bijzonder partijleider Baudet, verantwoording afleggen over de visie (antisemitische apps van JFvD) en dat wat gezegd is (extremistische uitspraken van Baudet). Met name FvD-senator Annabel Nanninga eist stevig ingrijpen, Saturnus waardig.

Transit Pluto aspecteert ook Cheiron in Vissen in huis 11. Dat Cheiron erbij betrokken is geeft aan het hele gebeuren die extra scherpte en verwonding waar we allemaal getuige van hebben kunnen zijn. Het is een publieke terechtstelling die de partij en zijn leider ondergaan. Thierry Baudet beschadigt partijleden en partijleden beschadigen Baudet. Het is ook een machtsstrijd (Pluto): Baudet wordt aanvankelijk verstoten (Cheiron in Vissen) uit wat hij beschouwt als zijn partij7; hij vecht terug en verstoot op zijn beurt de mensen waarvan hij dacht dat het gelijkgestemden en vrienden waren (huis 11).

Het referendum

Blijft FvD bestaan? Ja, beslissen de leden op 4 december 2020. De uitslag van het bindend referendum wordt om 18:09 uur via het twitteraccount van de partij naar buiten gebracht. De horoscoop van dat moment weerspiegelt de doorstart van de partij met Baudet aan het roer. En deze horoscoop geeft ons veel informatie over de toestand van de partij op dit moment.

Referendum horoscoop
Uitslag referendum FvD
4 december 2020, 18:09 uur
Amsterdam
.

Er zijn opvallende overeenkomsten met de oprichtingshoroscoop:

Oprichtingshoroscoop Referendumhoroscoop
Uranus retrograde in huis 11 Uranus retrograde in huis 11
Pluto retrograde in huis 8 Pluto in huis 8
Venus in huis 5 Venus in huis 5
Zon in Maagd Zon in huis 6
Mercurius conjunct Jupiter in Maagd Mercurius in Boogschutter in huis 6

 

Interessant is de plaatsing van Cheiron. In de oprichtingshoroscoop staat de centaur in Vissen in huis 11. Partijleden bleken minder gelijkgestemd dan gedacht en trachtten Baudet te verstoten uit zijn eigen partij. De plek die Cheiron inneemt in de referendumhoroscoop getuigt van de conditie van de ‘patiënt’ nu de rook enigszins is opgetrokken. Ram in huis 10 wijst op een bestuur met een verwonding vanwege een machtsstrijd. En op een sterke gedrevenheid om zichzelf te bewijzen.

Roerige tijden

Het bestuur zetelt in huis 10, alsook het imago van de partij. Met een MC in Vissen en Neptunus in 10 zal het nieuwe bestuur vatbaar kunnen zijn voor projecties en beschuldigingen van bedrog, of twijfels kunnen oproepen over hun betrouwbaarheid. Heer 10 (Jupiter) staat in huis 8, geflankeerd door twee grootmachten: Saturnus, sterk in eigen teken, en Pluto, sterk in eigen huis. Dit kan duiden op een bestuur dat zich nu zeer zeker voelt van zijn positie en stevig staat voor de eigen zaak.

Er kan ook iets anders spelen. Met Neptunus in Vissen in huis 10, aspect Zon en aspect heer 5 in Schorpioen, kan het bestuur de schijn naar buiten toe ophouden van een partij met een sterke leider (Baudet) aan het roer. Terwijl in het verborgene (heer 10 in 8) andere machtige mensen (Saturnus en Pluto) de koers en de visie van de partij bepalen (conjunct Jupiter). Mensen die groot geld inbrengen (huis 8) bijvoorbeeld en achter de schermen veel macht en invloed hebben.

Hoe dan ook, met Uranus en Mars (in eigen teken Ram) in huis 11 zullen de roerige tijden bij Forum voor Democratie waarschijnlijk nog niet voorbij zijn. En zal de chaos en de strijd onder de leden voortduren. Een ieder die zich aansluit bij de partij en zich voor de verkiezingen kandidaat wil stellen, zij gewaarschuwd.

 
© Gerarda van der Veen
 

Noten:
1. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wat-ging-er-schuil-achter-de-implosie-van-baudets-bolwerk-niemand-kan-hem-temmen~bb24b900/
2. https://www.parool.nl/nederland/nazifoto-s-geen-bezwaar-bij-de-jongeren-van-forum-voor-democratie~b634560c/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
3. https://www.parool.nl/nederland/een-koningsdrama-al-is-het-politieke-lot-van-thierry-baudet-nog-niet-beslecht~bba1cf86/
4. Via www.rijksoverheid.nl
5. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/forum-voor-democratie-in-subsidieproblemen-bewijs-ledental-ontbreekt-waar-zijn-de-bonnetjes~baa462427/
6. https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/27/de-week-waarin-thierry-baudet-een-voor-een-zijn-medestanders-verloor-a4021787
7. ‘De partij dat ben ik’ is de titel van het onlangs verschenen boek van Chris Aalberts over Thierry Baudet.