WAT IS EEN AAN/UIT-FACTOR?

Een AAN/UIT-factor wijst op gedrag dat de ene keer helemaal AAN staat en een andere keer – ineens – helemaal UIT. Of dat regelmatig UIT lijkt te staan en dan – ineens – vol AAN gaat. Het gaat dus om gedrag waar een kind het ene moment helemaal mee in verbinding is en duidelijk kwaliteiten in laat zien. Maar een ander moment is het kind datzelfde gedrag helemaal kwijt en lijkt er eerder sprake van een achterstand.

Kenmerken

Dit zijn de algemene kenmerken van een AAN/UIT-factor:

- Het gedrag is niet stuurbaar, je kind heeft er geen grip op
- Je kind herkent het gedrag niet bij zichzelf
- Een grote gevoeligheid, veel indrukken opdoen
- Eigenzinnigheid, je kind doet dingen op zijn geheel eigen manier
- Je kind is onzeker, soms nerveus en gespannen met betrekking tot het gedrag
- Verkeerde timing: je kind praat bijvoorbeeld maar door, juist als het daar niet het goede moment voor is
- Je kind is moeilijk te corrigeren, waardoor het lijkt alsof hij niet wil luisteren
- Het gedrag roept irritatie of ergernis op bij anderen
- Je kind heeft kwaliteiten met betrekking tot het gedrag; hij kan bijvoorbeeld goed schrijven, is een natuurlijk leider, blinkt uit in sport

De tien AAN/UIT-factoren

Dit zijn in het kort de tien AAN/UIT-factoren:

Factor 1. Zelfvertrouwen
Factor 2. Emotionele zekerheid
Factor 3. Leren en weten
Factor 5. Wilskracht
Factor 6. Ontplooiing
Factor 7. Verantwoordelijkheid
Factor 8. Originaliteit
Factor 9. Gevoeligheid
Factor 10. Kracht en macht

Wat merken ouders ervan?

Zonder het te weten benoemen veel ouders die hulp zoeken voor hun kind gedetailleerd de problematiek rondom een AAN/UIT-factor. Onderstaande citaten zijn afkomstig uit e-mails:

“Ik loop op mijn tenen om te voorkomen dat mijn zoon boos wordt. Het ene moment is alles nog goed, maar dan ineens ontploft hij en gooit met spullen. Het lukt me niet om hem te stoppen. Hoe kan ik hem bereiken?”

“Onze dochter is nu 14 jaar en heeft in toenemende mate last van sombere buien. Wij proberen haar te helpen, maar zij neemt niets van ons aan.”

Ouders noemen dus opvallend vaak: '... neemt niets van ons aan', '... is niet te bereiken', '... blijft het doen'. Dat komt omdat een kind het gedrag zelf niet herkent én hij heeft er geen grip op (het is voor hem niet stuurbaar). Dus als je je kind erop wijst of hem erop corrigeert weet hij óf niet waar je het over hebt, óf hij belooft te doen wat je vraagt maar kan dat niet waarmaken.

Gratis download

In februari 2023 verschijnt mijn boek 'De AAN/UIT-factor bij kinderen'. Je kunt nu hoofdstuk 1 daaruit gratis downloaden. Lees uitgebreid over de kenmerken van een AAN/UIT-factor, zodat je weet of deze op je kind van toepassing zijn.

Heeft jouw kind een AAN/UIT-factor?

Een AAN/UIT-factor is meetbaar. Ik kan dus officieel voor je vaststellen of je kind een AAN/UIT-factor heeft en welke dat is. Lees hier meer daarover.