Wie is de baas bij DENK?

In het voorjaar van 2020 vond er bij de Nederlandse politieke partij DENK een bestuurscrisis plaats. Op 21 maart stapte politiek leider Tunahan Kuzu op. Begin april beschuldigde Kuzu medeoprichter Selçuk Öztürk van ‘politieke broedermoord’. Daarop riep fractievoorzitter Farid Azarkan het bestuur van DENK (waaronder Öztürk) op te vertrekken. En op 6 mei maakte datzelfde bestuur bekend dat het Azarkan uit het lidmaatschap van de partij had ontzet. Waarop Azarkan aankondigde niet op te zullen stappen. Inmiddels heeft de partij bekend gemaakt dat de ruzies zijn bijgelegd. Wat speelde er die maanden?

Kamerleden

Eerder, op 13 november 2014, waren Kuzu en Öztürk, toen nog kamerleden van de Partij van de Arbeid, uit de fractie gezet. De mannen waren namelijk niet bereid om hun vertrouwen uit te spreken in de opstelling van de fractie met betrekking tot het integratiebeleid van minister Lodewijk Asscher.1 De Volkskrant berichtte die dag:

Kuzu en Öztürk bedrijven, zoals meer allochtone Kamerleden, een manier van politiek die in Nederland ongebruikelijk is: dicht bij hun eigen achterban, waaraan zij zich ook verplicht voelen.[…] Kuzu en Öztürk waren backbenchers in de fractie, nauwelijks in het openbaar aan het woord. Die bescheiden positie verhield zich slecht tot hun trots en tot hun populariteit in de eigen achterban, waarmee zij zeer nauwe banden onderhouden. Beiden voelden zich daarom al langer miskend door de fractietop.2

Na de afsplitsing gingen de beide mannen verder als Groep Kuzu/Öztürk, tot zij op 9 februari 2015 de naam bekend maakten van hun nieuwe partij: DENK. De persconferentie vond om 14:00 uur plaats in Den Haag. Dit moment is daarmee de oprichtingshoroscoop van DENK.

Wie is de baas bij Denk?

      DENK
      9 februari 2015, 14:00 uur
      Den Haag
.

Samenwerkend leiderschap

Denk is Turks voor ‘equivalent’ en DENK profileert zich als een partij die staat voor gelijkwaardigheid. De Zon in Waterman in huis 9 is daarmee een passende stand voor deze partij: het gedachtegoed (huis 9) baseert zich op gelijkwaardig zijn aan elkaar (Waterman). Huis 9 wijst ook op de rol van religie in de partij. DENK zegt weliswaar geen moslimpartij te zijn, maar richt zich wel nadrukkelijk op Nederlanders met een migratieachtergrond. De partij spreekt daarmee kiezers aan: “… die zich vaak buiten het bereik van bestaande partijen bevinden: Nederlanders met Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse wortels”, aldus de Volkskrant.3

Voor de leider van een partij moeten we bij het vijfde huis zijn. Bij DENK valt de cusp van huis 5 in het teken Weegschaal, en het is heel toepasselijk dat de partij aanvankelijk een samenwerkend leiderschap (Weegschaal) kent van Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk. De Maan in huis 5 belooft wel veel beweging en verandering met betrekking tot de leider en het leiderschap, alsook een nadruk op emoties.

Opvallend in deze horoscoop is het nauwe Venus/Cheiron-conjunct. Deze samenstand zegt dat de beide oprichters van DENK de glamour van een nieuwe partij kozen om een gevoel van krenking te compenseren. Hun behoefte om gehoord en gezien te worden in de fractie van de PvdA leidde tot een machtsstrijd en de deuk in hun trots die Kuzu en Öztürk daarbij ervaren hebben resulteerde in een wond (Cheiron) duidelijk zichtbaar op de vlag (huis 10) van hun nieuwe partij. Met gevolg dat het thema ‘gekrenkte trots vanwege niet voor vol te worden aangezien’ regelmatig bij DENK de kop op kan steken.

Machtsstrijd

De kans is groot dat de pijn rondom dat thema regelmatig wordt herhaald: iemand van de leiding voelt zich tekort gedaan en reageert daarop met een machtsstrijd (Pluto in huis 7) en het verbreken van de samenwerking (sextiel Venus/Cheiron). Dit thema staat in een Jodfiguur en is daarmee niet makkelijk op te lossen wanneer het zich voordoet. Er zal eerder een patstelling ontstaan, een gevoel van ‘buigen of barsten’. Dat was goed zichtbaar in de maanden maart tot en met mei 2020: de leiders wezen elkaar de deur en de grote vraag in de media was of DENK zou overleven of ten onder gaan.

In die bestuurscrisis van begin 2020 gingen meerdere planeten zich van hun minder goede kant laten zien. Mercurius retrograde leverde communicatief geharrewar op, langs elkaar heen gepraat en het niet helder uitspreken van conflicten. Neptunus op het MC wees op bestuurlijke chaos en ondermijning van het imago van DENK. Voor het grote publiek was bovendien niet langer helder wie de baas is bij DENK.

Progressies en transits

Als het jaar 2020 aanvangt zien we de volgende standen:

- Primaire Ascendant oppositie Pluto
- Primaire Venus inconjunct Maan
- Primaire Venus conjunct Mars
- Secundaire Venus conjunct Mars
- Primaire Jupiter inconjunct Mars

Mars is de planeet van strijd en conflict. Alle drie de planeten uit de Jodfiguur Venus-Pluto-Jupiter staan bovendien op scherp én er wordt een nieuwe ‘langgerekte’ Jod gemaakt van primaire Jupiter op het radix-inconjunct van Maan en Mars. Het is wachten op een planeet in transit die de lont in het kruitvat steekt. Die eer is aan Uranus (wie ook anders?), de planeet maakt begin maart op 4° Stier een exact inconjunct met de radix Saturnus, die heer 7, heer 8 en heer 9 is. Structuren in de partij (Saturnus) die voorheen werkten komen onder spanning te staan. Een samenwerking (heer 7) die betrouwbaar leek blijkt scheuren te vertonen. Spanningen die al broeiden (heer 8) komen tot een uitbarsting. En waarom doet heer 9 mee?

Het conflict bij DENK leek te gaan over een buitenechtelijke affaire van Kuzu in 2018. Dit zou een breuk tussen Kuzu en Öztürk veroorzaakt hebben, met het bestuursconflict tot gevolg. Achter de schermen speelt echter meer. Zihni Özdil in NRC:

De commentaren in Nederlandse media richten zich momenteel op het interne partijconflict. Begrijpelijk, maar laten we niet vergeten de dieper liggende analyse te maken. […] Kuzu c.s. […] willen de volgende generaties Nederlanders met een Turkse afkomst die het idee zouden kunnen krijgen om de Nederlandse politiek in te gaan, alvast een les leren: waag het niet om tegen de belangen van Erdogan in te gaan.4

Wie is de baas?

DENK zou een spreekbuis van Turkije zijn, iets wat de partij zelf ontkent. NRC meldt dat Kuzu, gesteund door Azarkan, weg wilde van dat imago en graag zag dat de partij zich verbreedde richting sociaal-economische onderwerpen. Öztürk was daar fel op tegen. Hij zou de buitenechtelijke affaire gebruikt hebben om Kuzu uit de partij te werken om daarmee de radicale koers van de partij in stand te houden.5

Jupiter in Leeuw in huis 3 aspect Zon in huis 9 zou er heel goed kunnen wijzen dat DENK zijn ideologie (Jupiter) baseert op contacten (huis 3) met een sterke leider (Leeuw en Zon) in het buitenland (huis 9). Daarmee toont de Jodfiguur dat de machtsstrijd tussen de leiders (Pluto aspect Venus/heer 5) inderdaad vooral een ideologisch conflict (Jupiter) is. Een conflict dat in de openbaarheid kwam toen progressies de Jodfiguur activeerden en transit Uranus heer 9 aspecteerde.

Verzoening?

Op 17 mei 2020 wordt bekend dat er tussen de leiders constructieve gesprekken hebben plaatsgevonden. In een persbericht geeft de partij aan dat betrokkenen spijt hebben betuigd en zich willen richten op de toekomst van DENK. Op dat moment heeft transit Saturnus net stationair exact conjunct Mercurius retrograde in huis 8 gestaan. Een retrograde Mercurius in huis 8 is goed voor het stilhouden van zaken die verborgen moeten blijven. Het zou daarom maar zo kunnen dat de verzoening een rookgordijn is, dat het werkelijke (ideologische) conflict onder tafel is geveegd om zwaarder wegende issues verborgen te houden. Bedenk dat de partij Neptunus, planeet van de schone schijn, als vlag op de toren heeft staan.

© 2020 Gerarda van der Veen

Noten:
1. https://nl.wikipedia.org/wiki/Groep_Kuzu/%C3%96zt%C3%BCrk
2. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nauwe-banden-met-achterban-werden-weggestuurd-duo-pvda-fataal~bb8847d2/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free
3. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/denk-wil-weer-vooruit-zonder-de-vrouw-in-kwestie~be64beb5/
4. https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/11/de-racistische-en-politieke-terreur-van-denk-a3996535
5. https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/31/machtsstrijd-bij-denk-in-het-voordeel-van-ozturk-beslecht-a3995433